Walter Mehring
Federal Almanların önemli yazarları arasında bulunan Walter Mehring, 29 Nisan 1896'da Berlin'de doğdu. Babası da yazar olan Mehring, 1914'te Berlin ve Münih'te sanat tarihi eğitimi gördü. İlk şiirlerini ve oyunlarını dışavurumcu akımın öncülüğünü yapan Der Sturm'da yayınladı. Birinci Dünya Savaşı'nın çıktığı yıllarda askere alındı. Savaş bitip Berlin'e döndüğünde dada hareketine katılan Walter Mehring, 1919'da Max Reinhard'ın başkanlığında kurulan Yankı ve Duman (Schall und Rauch) adlı kabare topluluğuna katıldı. Bir yıl sonra da sol eğilimiyle bilinen Politik Kabare'yi kurdu. O yıllarda bir yandan Max Reinhard'ın kaberesi için oyunlar yazan Mehring, bir yandan da çeşitli dergilere için kalem oynatıyordu. 1933 yılına gelindiğinde yazdıkları nedeniyle Paris'i terk etmek zorunda kaldı. Yapıtlarının çoğu Nazi orduları Avusturya'ya girerken İsviçre-Avusturya sınırında Gestapo tarafından tutuklandıysa da kaçmayı başardı. 1939'da Fransa'da tutuklu kampına gönderildi. 1941'de Amerikalılar tarafından buradan kurtarılarak ABD'ye kaçtı. Newyork Times gazetesinde eleştirmen olarak çalışmaya başlayan Mehring, 1946 yılında Amerikan vatandaşlığına geçti. 1950'li yılların sonlarında yeniden Avrupa'ya döndü.

20. yüzyılın önde gelen yergi yazarlarından olan Walter Mehring, önceleri dışavurumculuk doğrultusunda, sanatsal yanı ağır basan şiirler yazdıysa da dada hareketine katıldıktan sonra siyasal kabarelerin yazarı olarak tanındı. Özellikle 20'li yıllarda büyük ün kazanan Mehring, Weimar Cumhuriyeti sırasında geçen olayları, iğneleyici, saldırgan bir üslupla kaleme aldı, o dönemin hareketli temposunu dile getiren birçok dize ve şarkı yazdı. Şiirlerinde yeni biçimler denemiş, resim sanatından edebiyata geçen kolaj tekniğinden yararlanmış, şiirlerinde caz ritimlerini kullanmış, öte yandan geleneksel biçimleri yeni bir içerikle doldurmaya çalışmıştır. Örneğin sık sık dini şarkılar, ilahiler kullanmış; bu şiirleri Brecht'in "Hauspostille"de topladığı şiirleri üzerinde etkili olmuştur. Yaşadığı döneme ilişkin en acımasız eleştirisi, Piscator tarafından sahnelenen "Berlinli Tüccar" adlı oyunda gerçekleşir. Göç yıllarında yazdığı şiirlerinde de çağının eleştirisini ve yergisini anlatan Mehring'in son dönem yapıtlarında ise sanatsal kaygılar ağır basmaktadır.

Yazarın en önemli yapıtları arasında bulunan Kayıp Kitaplık adlı roman savaş sonrası Alman edebiyatının başlıca eserleri arasında değerlendirilir. 3 Ekim 1981'ed Zürih'te ölen yazarın bu eseri çağ tarihinin yanı sıra edebiyat tarihinin ustaca çizilmiş tarihsel yanını da içermektedir.

Eserleri
Roman: Kayıp Kitaplık (Die vorlorene Bibliothek, 1947)
Oyunları: Kentlerin Erken Saatleri (Die Frühe der Staedte, 1916), Berlinli Tüccar (Der Kaufmann von Berlin, 1929),
Hikayeleri: İnsan Kılığında (In Menschenhaut, 1924), Zalimin Gecesi (Die Nacht des Tyrannen, 1938)
Şiir: Bir Hamalın Sabah Şarkısı (Morgenlied eines Gepaecktraegers, 1959)
Deneme: Berlin Dada (1959)